PE Gradnja

DE ASFALTI

Smo specializirano podjetje z več kot 20 let bogatih delovnih izkušenj za:

 • asfaltiranje površin
 • preplastitve in sanacije udarnih jam
 • izgradnjo in rekonstrukcijo prometnih poti, cest, parkirišč in parkov
 • izgradnjo in rekonstrukcijo mostov, brvi ter opornih zidov
 • izvedbo zunanje ureditve zasebnih in industrijskih objektov

DE STROJNA OPERATIVA

Z izkušnjami strokovno usposobljenega kadra nudimo celovito in kakovostno izvedbo pri:

 • izdelavi in montaži toplovodov
 • izdelavi in montaži odvodnjavanja meteornih vod na mostovih
 • izdelavi in montaži jeklenih konstrukcij in nadstrešnic
 • dobavi materiala in montaži toplovodnih podpostaj
 • izdelavi in montaži čistilnih naprav
 • izdelavi in montaži vodovodnih sistemov

Ponudbo uspešno dopolnjujemo z individualnim pristopom na področju naprednih ogrevalnih sistemov. Nudimo vam pomoč za pridobivanje subvencije EKO slada. Izvajamo inštalacije vseh vrst naprednih ogrevalnih sistemov glede na:

Vir ogrevanja:

 • ogrevanje na lesno biomaso (polena, peleti, sekanci),
 • ogrevanje na plin / kurilno olje,
 • ogrevanje s toplotnimi črpalkami,
 • kolektorski sistem za ogrevanje sanitarne vode / oz. pomoč k ogrevanju.

Način ogrevanja:

 • talno ogrevanje
 • radiatorsko ogrevanje
 • konvektorsko ogrevanje

DE NIZKE IN VISOKE GRADNJE

Ponudba podjetja na področju nizkih in visokih gradenj ter gradbeno inženirskih objektov zajema strokovni pristop in aktivno sodelovanje s projektanti, nadzorniki in investitorji, saj pomeni tak način dela najboljši pregled nad delom vseh udeleženih v procesu izvedbe projekta. V sklopu storitev zasebnim in javnim investitorjem nudimo:

 • izgradnjo in rekonstrukcijo komunalnih objektov, vodov in naprav (kanalizacija, vodovod, toplovod, čistilne naprave, …)
 • obnovo in vzdrževanje stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov
 • izdelavo objektov na ključ
 • obnovo kopalnic
 • izdelavo montažnih sistemov
 • adaptacijo in rekonstrukcijo sistemov
 •   obnovo in vzdrževanje hišnih instalacij